Tech-invite3GPPspaceIETFspace
21222324252627282931323334353637384‑5x

Content for  TS 37.340  Word version:  18.1.0

Top   Top   Up   Prev   None
1…   4…   4.2…   4.3…   5…   7…   8…   9   10…   10.2…   10.2.2…   10.3…   10.3.2   10.4…   10.5…   10.5.2   10.6   10.7…   10.8…   10.9…   10.10…   10.11…   10.12…   10.12.2   10.13…   10.14…   10.15   10.16…   10.17…   10.18…   10.19…   10.20   11…   A   B…

 

B  Supported MR-DC Handover Scenariosp. 134

Table B-1 summarizes the supported handover scenarios involving MR-DC configurations.
To (column) E-UTRA with EPC E-UTRA with 5GC NR GERAN or UTRAN EN-DC NGEN-DC NE-DC NR-DC
HO from (row)
E-UTRA with EPCYESYESYESYESYESNONONO
E-UTRA with 5GCYESYESYESNONOYESNONO
NRYESYESYESNOTE 1YESNOYESYES
GERAN or UTRANYESNONOYESNONONONO
EN-DCYESYESYESYESYESNONONO
NGEN-DCYESYESYESNONOYESNONO
NE-DCYESYESYESNOTE 1NONOYESNO
NR-DCYESYESYESNOTE 1NONONOYES
Up

$  Change historyp. 135


Up   Top