Tech-invite   3GPPspecs   RFCs   Search in Tech-invite

Gen21222324252627282931323334353637384‑5x
FsNEsRPsSBIsIDs Ti+

SA  SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 
CT  CT1 CT3 CT4 CT6 
RAN RAN1RAN2RAN3RAN4RAN5RAN6

Specifications and Reports produced by
WG RAN4 (Radio performance and protocol aspects)


25
.101.102.104.105.106.111.113.116.123.133.141.142.143.144.153.171.172.173.806.810.811.817.818.820.821.829.863.864.866.873.882.889.906.907.914.941.942.943.945.951.952.956.963.967.968.991

34
.124.907.925.926

36
.101.104.106.111.112.113.116.117.124.133.141.143.171.307.714‑00‑00.714‑00‑02.714‑02‑01.714‑02‑02.714‑03‑01.714‑03‑03.714‑04‑01.714‑05‑01.715‑00‑00.715‑00‑01.715‑00‑02.715‑02‑01.715‑02‑02.715‑03‑01.715‑03‑03.715‑04‑01.715‑04‑04.715‑05‑01.716‑01‑01.716‑02‑01.716‑02‑02.716‑03‑01.716‑03‑02.716‑04‑01.744.745.747.748.749.751.752.753.755.757.758.759.760.761.762.766.785.786.787.788.789.790.791.800.802.807.808.809.810.811.812.813.815.817.820.821.823.826.829.833‑1‑03.833‑1‑07.833‑1‑23.833‑1‑27.833‑1‑38.833‑1‑39.833‑1‑41.833‑1‑42.833‑2‑02.833‑2‑03.833‑2‑04.833‑2‑07.833‑2‑23.833‑2‑25.833‑2‑42.833‑4.833‑4‑04.833‑5‑40.833‑5‑41.833‑5‑42.833‑6‑41.833‑6‑42.833‑7‑42.833‑8‑41.837.840.844.846.849.850.852‑11.852‑12.852‑13.853‑12.853‑13.854‑13.855.857‑13.858.860‑12.860‑13.861.862.863.867.869.870.877.878.879‑13.883.884.886.892.893.894.895.899‑13.921.922.931.934.942